Boekje voor angsthazenGuus Martens

Korte beschrijving

Gezond omgaan met angst

Soms is angst een wegwijzer in het leven, maar angst kan ook ons geluksgevoel behoorlijk belemmeren. Het vraagt nogal durf en moed om je angsten onder ogen te zien en te erkennen dat je soms een angsthaas bent.

Guus Martens schreef een handzaam en origineel boekje om meer begrip van angst te krijgen. Je leert met je angsten om te gaan en waar mogelijk te overwinnen. Ook zul je anderen beter begrijpen en kun je hen helpen om de emotie de baas te worden. Alles met de bedoeling om gelukkiger te leven.

Biografie Guus Martens

De liefde voor het schrijven begon op het gymnasium: vrije opstellen, gedichten en brieven. Daarna werden het essays die hij met vrienden besprak. Als docent binnen het hbo beleefde hij plezier aan het uitschrijven van lesstof over het Nederlandse onderwijs, filosofie en pedagogiek. Intussen volgde hij opleidingen voor natuurgeneeswijze en acupunctuur. Zijn schrijverijen resulteerden in boeken over beroepskeuze, gezondheid en dagboekverhalen. Tussendoor maakt hij teksten en haiku’s, die hij op de genoemde sites publiceert. De laatste jaren heeft hij zich met het vertalen van oude boeken over Chinese geneeskunde beziggehouden en schrijft hij boeken over praktische levensvragen.
Boekje voor angsthazen
Boekje voor angsthazen
ISBN: 9789000300075
Door: Guus Martens

 

Verschijningsdatum: zomer 2011
Uitgegeven door: Unieboek | Het Spectrum
bestel het boekje bij bol.com

Voor zijn andere boeken zie de sites:
http://www.guusmartens.nl
http://www.praktische-filosofie.nl
http://www.chinesegeneeskundeboeken.nl
http://www.stresskippen.nl
http://www.deugden.com
http://www.zelfkennis.net
http://www.angsthazen-boekje.nl
http://www.liefdevolleseks.nl

Inhoud
I Angstbeleving
II Angst begrijpen
III Angst en conditie
IV Je angst aanpakken
V Conditieverbetering
VI Levensangst
Slot

Fragmenten
Je merkt dat je nogal eens onzeker in je doen en laten kunt zijn. Zal ik de tandarts bellen voor die opkomende kiespijn of zal ik tot morgen wachten? Misschien gaat het wel gewoon vanzelf over. Toch zou angst een goede raadgever zijn geweest, want de kiespijn wordt ’s nachts onhoudbaar. Op andere momenten blijf je misschien weer beter in balans, ook al ben je angstig. Je neemt jezelf dan echt niet kwalijk, dat je tijdens een donkere nacht huiverig het lange bospad afloopt. Door die huiver in jezelf toe te laten blijf je immers alert op de duistere, soms onheilspellende omgeving. En eenmaal thuis terwijl je een borrel inschenkt, vertel je anderen dat zojuist nog de rillingen over je rug liepen.
Zelfs dieper gelegen levensangst, waarover we het in een later hoofdstuk uitvoeriger zullen hebben, kunnen we tot op zekere hoogte van onszelf tolereren. Hij kan naar groter bewustzijn leiden, maar ook naar de hel, naar waar geen leven meer is.

Een vrouw hoort van de specialist dat een operatie noodzakelijk is. Bij haar man uit zij haar angst en hij probeert haar te bemoedigen. Als na schooltijd de kinderen thuiskomen en zij vertelt over haar ziekenhuisopname worden de kinderen angstig. Haar eigen angst speelt nu nog nauwelijks een rol en zakt in de diepte weg en nu bemoedigt de moeder op haar beurt de kinderen. Zo kan angst afhankelijk van de situatie in je op en neer dalen.

Anders dan angst of vrees voor iets bepaalds is de neiging tot gegeneraliseerde angst. Je bent gewoon een angstig persoon. Gauw bang voor wat dan ook, voor alles en nog wat. Zolang die meer algemene angst de grenzen van een normale waakzaamheid niet overtreft, kun je daar in zekere zin dankbaar voor zijn. Hij beschermt je voor mogelijke gevaren. Waakzaamheid gaat in diepere angst over als je de werkelijkheid niet goed meer weet in te schatten en je overal spoken gaat zien. Normaal gesproken ben je bijvoorbeeld in drukke verkeerssituaties waakzaam voor eigen veiligheid en die van anderen. Maar als je waakzaamheid overdreven wordt, slaat ze om in angst. Zo kun je je in allerlei situaties schichtig en bangelijk gaan gedragen. Als je omgeving dat in de gaten heeft, noemen ze je al gauw een angsthaas.

Hoe meer je kunt overdrijven des te beter het is, met name bij angsten voor iets heel specifieke dingen, zoals vliegvrees, straatvrees, waarbij je bijvoorbeeld bang bent om te worden aangesproken. Ik noemde deze soorten van angst of vrees al eerder fobieën. Niemand hoeft jouw gefantaseer te kennen of te horen. Hou je zelf dus niet tegen. Je zult ervaren dat dat overdrijven bevrijdend werkt. Je kunt dat overdrijven in je hoofd doen, maar mijn ervaring is dat je verder komt als je je gedachten zoals Veerle op papier zet. Met behulp van paragraaf 11 over het zelfgesprek kun je je daarin bekwamen.